مشاهده تریلر
«لاری استرود» بعد از حوادث فیلم قبلی در بیمارستان بستری است. کلانتر براکت و دکتر لومیس در خیابان های شهر به دنبال مایکل میرز می گردند، اما مایکل در بیمارستان لاری را پیدا کرده است...
1 بار برنده جایزه و 3 بار نامزد دریافت جایزه
همراه با زیرنویس چسبیده