مشاهده تریلر
مردی که مخالف اعدام است به خاطر قتل به اعدام محکوم شده و منتظر اجرای حکمش است...
3 بار نامزد دریافت جایزه
همراه با زیرنویس چسبیده